Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията и услугите на уеб сайта www.jiveya.com.

Ако използвате уеб сайта www.jiveya.com за доставка на цветя и поръчка на цветя се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт за доставка на цветя.

Този документ съдържа Общите условия, според които Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД предоставя услуги - поръчка и доставка на цветя, на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.jiveya.com., наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.jiveya.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.jiveya.com или чрез ползването или заплащането на цветя и букети или услуги - поръчка и доставка на цветя предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за поръчки и доставки на цветя.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.jiveya.com IP адрес на потребител, както и друга информация, която е необходима за осъществяване на поръчка на цветя.

Правила за използване на сайта
Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел за поръчка на цветя. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения при осъществяване на поръчка на цветя. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА - поръчка и доставка на цветя е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните
Цветята и букетите и услугите в МАГАЗИНА - поръчка и доставка на цветя са ограничени само до посочените условия. Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за цветята и букетите. Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги - поръчка и доставка на цветя и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до цветя и букети, поръчка на цветя и доставка на цветя, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация за поръчка на цветя можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти, след което ще бъде извършена поръчаната от потребителя доставка на цветя.

Ограничение на отговорността
МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай , че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или цветя и букети от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

С цел закупуването на цветя и букети или услуги - поръчка и доставка на цветя от МАГАЗИНА, Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да извърши качествено и да подобри поръчките на цветя и доставките на цветя, които Ви предлага.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, МАГАЗИНЪт за поръчка на цветя jiveya.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени на цветя и букети
МАГАЗИНА има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчка на цветя. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчка на цветя и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена за поръчка на цветя е поставена под старата, която е зачертана.

МАГАЗИНА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени, свързани с поръчка на цветя или с доставка на цветя.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www.jiveya.com Ви предоставя следната информация:

1. Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД , ЕИК 201557566, гр. София 1336, бул. „Царица Йоанна” 67, бл. 303, вх. А

2. Основните характеристики на цветята и букетите са описани в страницата за представяне на съответните желани за поръчка на цветя.

3. Цената на цветята е изписана на страницата за представяне на съответните букети или аранжировки.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка на цветя, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на букет / аранжировка. Те са описани отделно в поръчката на цветя и се начисляват към цената на букет / аранжировка при определяне на крайната цена за плащане.

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка на цветя са описани по-долу


Отказ от поръчани цветя, букети и аранжировки
Потребителя има право да се откаже от поръчка на цветя в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който са получени и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи за поръчка на цветя през jiveya.com.

При доставка на цветя трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При несъответствие на поръчката на цветя с поръчаните цветя МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

При липса на поръчаните цветя от Потребителя МАГАЗИНА може да предложи алтернативни цветя на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени цветята МАГАЗИНА възстановява заплатената сума.

При нарушения във външния вид на букетите и аранжировките възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА НА ЦВЕТЯ

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЦВЕТЯ


Използвани термини
Заявител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчка на цветя и доставка на цветя и букети, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от заявителя и което получава поръчаните цветя (букет / аранжировка) на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка на цветя и доставка на цветя, заявителя трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Възможно е данните на получателя да са различни от данните на заявителя на поръчката на цветя и доставката на цветя. При този случай плащането трябва да се извърши предварително, след което ще се извърши доставка на цветя на адреса на получателя.

При възможност доставка на цветя ще бъде извършена от собствен куриер в посочения от подателя час на доставка на цветя.

Проблеми при доставка на цветя
Ако забавянето на доставка на цветя или по-ранното и изпълнение от посочения от Вас времеви интервал не е поради причини, възникнали от Ваша страна повторната доставка на цветя е за сметка на магазина.

При нужда от повторно идване на куриер по Ваша доставка на цветя по причини, възникнали от Ваша страна, Вие поемате разходите по повторната доставка на цветя. Причини от Ваша страна за повторна доставка на цветя могат да бъдат Вашето или на упълномощен от Вас човек отсъствие, който да приеме доставката на цветя и да извърши плащането, когато то е заявено в брой.

Време на доставка на цветя
Доставка на цветя се извършва от 08.00 до 20.00 ч в работни дни и в събота.
Доставка на цветя на вашата поръчкa на цветя се изпълнява на следващия работен ден, считано от датата на заявката, ако е направена до 20 часа. Ако е направена след този час за начало се взима следващия работен ден. За доставки на цветя в почивни дни и извън посочените часове, както и за експресна доставка на цветя, моля свържете се с нас на тел. 0878 300722.

! Когато плащането на поръчка на цветя е по банков път /платежно нареждане, вносна бележка/ за дата на поръчка на цветя се смята деня на получаване на плащането по сметката на МАГАЗИНА /или на копие на платежното нареждане/.

В този случай служител на www.jiveya.com ще се свърже с Вас веднага след потвърждението за извършено плащане и ще Ви каже кога ще пристигне Вашата доставка на цветя.

Този вид доставка на цветя важи на територията на цялата страна.

Цени за доставка на цветя

Поръчка на цветя
Вашите поръчки на цветя се приемат по електронен път чрез електронния магазин, чрез запитвания по имейл - office@jiveya.com, както и на тел. 0878 300 722.

Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на поръчката на цветя при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него.

Системата ще Ви информира, че поръчката на цветя Ви е приета. Още при финализирането на Вашата поръчка на цветя ще можете да видите всички цветя, букети и аранжировки, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка на цветя. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля потърсете ни на тел. 0878 300722.


Приемане на поръчки за цветя
Всички поръчки на цветя, които подавате към www.jiveya.com се приемат 24 часа в денонощието.